1986. Europsko vije&#263e je odobrilo Direktivu 86/609/EEC o zaštiti životinja korištenih u pokusima i drugim znanstvenim istraživanjima. Ta Direktiva kontrolira uporabu životinja u laboratorijima u EU, ali sada, nakon dvadesetak godina, prilično je zastarjela te je žurno treba revidirati.Dr Hadwen Trust for Humane Research, poduprt od strane organizacija za zaštitu životinja i potroša&#269a diljem Europe, pokrenuo je važnu peticiju na nivou &#269itave Europske unije. Tom peticijom pozivaju se EU zakonodavci da iskoriste ovu prigodu i usmjere svoja nastojanja k poticanju razvitka i primjene metoda koje ne koriste životinje, &#269ime &#263e spasiti milijune životinja koje se koriste za pokuse i poboljšati kvalitetu istraživanja i testiranja.

Molimo vas potpišite peticiju sada – jako je važno da pokažemo da su graðani EU-a ujedinjeni u svom zahtjevu za prestankom pokusa na životinjama u Europi. Cilj nam je prikupiti tisu&#263e potpisa i obvezati se prenijeti vašu poruku izravno u Bruxelles u klju&#269nom trenutku zakonodavnog procesa.