Revizija Direktive 86/609/EEC daje jedinstvenu mogućnost da Europska unija poja&#269a nastojanja kako bi se zamijenili svi pokusi na životinjama kroz brižljivo ciljano i koordinirano istraživanje za razvitak, potvrdu i primjenu neživotinjskih metoda. To može spasiti milijune životinja koje se koriste u laboratorijima i poboljšati kvalitetu istraživanja i testiranja.Pozivamo zemlje članice EU-a, Europsku komisiju i Parlament da revidiraju Direktivu 86/609/EEC kako bi se zajamčilo da:

1. inicijative Europske unije za zamjenu životinja u laboratorijima budu primijenjene na sve vrste pokusa;

2. EU izradi javnosti dostupnu, iscrpnu bazu podataka o zamjenskim metodama; te

3. odgovornost je svih zemalja članica, institucija i pojedinih znanstvenika tražiti, razvijati i primjenjivati metode za zamjenu pokusa na životinjama te bez odgode koristiti postoje&#263e zamjenske tehnike.


IME 
PREZIME 
E-mail