Vuonna 1986 Euroopan neuvosto hyväksyi direktiivin 86/609/ETY koskien kokeissa ja muussa tieteellisessä tarkoituksessa käytettävien eläinten suojelua. Direktiivillä ohjataan koe-eläinten käyttöä EU:ssa, mutta tämä 20 vuotta vanha direktiivi on auttamatta vanhentunut ja kiireellisen tarkistuksen tarpeessa.Eläinsuojelunäkökohdat huomioon ottavaa tutkimusta tukeva Dr Hadwen Trust for Humane Research -säätiö on käynnistänyt merkittävän Euroopan laajuisen vetoomuskampanjan monien Euroopan eläinsuojelu- ja kuluttajansuojajärjestöjen tukemana. Vetoomuksessa pyydetään EU:n lainsäätäjiä hyödyntämään tätä tilaisuutta ja aloittamaan kohdistetut pyrkimykset vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Näin pelastettaisiin mahdollisesti miljoonia koe-eläimiä ja parannettaisiin tutkimuksen ja testauksen laatua.

Allekirjoita vetoomus nyt – on erittäin tärkeää, että pystymme näyttämään EU-kansalaisten seisovan yhtenäisenä rintamana Euroopan eläinkokeita vastaan. Tavoitteemme on kerätä tuhansia allekirjoituksia, ja lupaamme toimittaa vetoomuksessa välittämäsi sanoman suoraan Brysseliin lainsäädäntöprosessin avainvaiheessa.


read more