Mahdollisuus muutokseen

Haluamme, että kaikki eläinkokeet tullaan lopettamaan ja niiden sijasta tuetaan edistyksellisiä vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä. Niin kauan kuin eläinkokeita jatketaan, on kuitenkin välttämätöntä parantaa voimassaolevan EU-lainsäädännön eläimille tarjoamaa puutteellistakin suojaa. Tietyt koekategoriat kuten perustutkimus tai eläinten käyttö opetuksessa tai koulutuksessa eivät edes kuulu lainsäädännön piiriin, ja näin ollen EU:n pyrkimykset vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseksi jättävät huomiotta monia aloja, joilla eläinkokeiden käyttö on huomattavaa.

Euroopan komissio tunnustaa tämän ja direktiivin tarkistus on nyt käynnissä. Komissio on myös julkistanut yhteisön alueen eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan toimintasuunnitelman (Community Action Plan for the Protection and Welfare of Animals). Siinä komissio esittää uuden eurooppalaisen keskuksen perustamista rakenteeksi, jonka avulla EU voi laajentaa ja kehittää rooliaan maailman johtavana vaihtoehtoisten menetelmien hyödyntäjänä. Toimintasuunnitelmassa todetaan selkeästi, että "lopullinen tavoite on eläinkokeiden korvaaminen menetelmillä, jotka eivät sisällä eläinten käyttöä." (1)

Allekirjoita vetoomus


Edellä mainitut toimet tarjoavat eläinsuojelijoille ja kuluttajansuojan puolustajille kaikkialla Euroopassa ainutlaatuisen tilaisuuden vedota Euroopan unioniin, jotta ponnisteluja kaikkien eläinkokeiden korvaamiseksi muilla menetelmillä lisättäisiin. Komissio myöntää, että vaihtoehtoisilla menetelmillä "on potentiaalia tarjota selkeää informaatiota huippuunsa kehitettyjen ja laaduntarkkailun alaisten kokeiden avulla, jotka ovat nopeampia ja edullisempia kuin perinteiset eläinten käyttöön perustuvat kokeet" (2). Nyt tarvitaan poliittista painostusta, jolla EU:n lainsäätäjiä kannustetaan maksimoimaan ponnistelut eläinkokeiden korvaamiseksi vaihtoehtoisin menetelmin.

Eläinsuojelunäkökohdat huomioon ottavaa tutkimusta tukeva Dr Hadwen Trust for Humane Research -säätiö on käynnistänyt merkittävän Euroopan laajuisen vetoomuskampanjan monien Euroopan eläinsuojelu- ja kuluttajansuojajärjestöjen tukemana. Vetoomuksessa pyydetään EU:n lainsäätäjiä hyödyntämään tätä tilaisuutta ja aloittamaan kohdistetut pyrkimykset vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Näin pelastettaisiin mahdollisesti miljoonia koe-eläimiä ja parannettaisiin tutkimuksen ja testauksen laatua. Allekirjoita vetoomus nyt.


Informaatio

SEY


Viitteet:

1. (Commission Working Document on a Community Action Plan on the Protection and Welfare of Animals 2006-2010. Strategic basis for proposed action, page 9. Brussels, 23.01.2006, SEC(2006)65. COM(2006)14 final.)

2. Kuten edellä

back