Direktiivin 86/609/ETY tarkistaminen tarjoaa Euroopan unionille ainutlaatuisen tilaisuuden tehostaa pyrkimyksiä kaikkien eläinkokeiden korvaamiseksi vaihtoehtoisin menetelmin. Tavoitteeseen tulee pyrkiä vaihtoehtojen kehittämistä, validointia ja käyttöönottoa edistävän huolellisesti kohdistetun ja koordinoidun tutkimustyön avulla. Näin voitaisiin pelastaa miljoonia koe-eläimiä ja parantaa tutkimuksen ja testauksen laatua.Vetoamme EU:n jäsenmaihin sekä Euroopan komissioon ja parlamenttiin, jotta ne varmistaisivat direktiivin 86/609/ETY tarkistamisen yhteydessä, että:

1. EU:n aloitteet koe-eläinten käytön korvaamiseksi koskevat kaikkia koekategorioita;

2. Euroopan unioni luo julkisesti käytettävissä olevan laajan tietokannan eläinkokeita korvaavista menetelmistä; ja

3. kaikkien jäsenmaiden, instituutioiden ja yksittäisten tutkijoiden velvollisuudeksi asetetaan etsiä, kehittää ja ottaa käyttöön eläinkokeita korvaavia menetelmiä ja hyödyntää olemassa olevia vaihtoehtoisia menetelmiä välittömästi.


NIMI 
SUKUNIMI 
E-mail