I 1986 godkjente Europarådet Direktiv 86/609/EEC om beskyttelse av dyr som blir brukt til dyreforsøk og andre vitenskapelige formål. Direktivet kontrollerer bruk av dyr i laboratorier innenfor EU, men siden det nå er omkring 20 år gammelt, er det håpløst gammeldags og har et påtrengende behov for revisjon.Stiftelsen The Dr. Hadwen Trust for Humane Research, støttet av grupper av dyrevernere og forbrukerorganisasjoner over hele Europa, har lansert en større underskriftskampanje som dekker hele EU. Kampanjen oppfordrer lovgiverne i EU til å bruke denne anledningen til å utvikle og gjennomføre metoder som ikke innebærer testing på dyr, og slik kunne spare millioner av forsøksdyr og forbedre kvaliteten på forskning og testing.

Bidra med din underskrift nå – det er svært viktig at vi kan vise at borgerne i EU står samlet om å ønske en slutt på dyreforsøk i Europa. Siktemålet vårt er å samle inn tusenvis av underskrifter og bringe oppfordringen direkte til Brussel i en avgjørende fase under lovgivningsprosessen.


read more