En sjanse til forandring

Vi ønsker å få en endelig slutt på dyreforsøk og støtter i stedet forskningsmetoder som ikke involverer dyr. Men, så lenge dyreforsøk fortsetter, er det avgjørende at selv den mangelfulle beskyttelsen som gis gjennom nåværende lovverk i EU blir forbedret. Noen forsøkskategorier, som grunnforskning eller bruk av forsøksdyr i undervisning eller opplæring, er ikke engang omhandlet i lovverket, og følgelig faller større områder med vesentlig bruk av dyr utenfor EUs forsøk på å utvikle alternativer til dyreforsøk.

Den Europeiske Kommisjon har innsett dette og en revisjon av Direktivet er i gang. Kommisjonen har også lansert en handlingsplan, “Community Action Plan” for beskyttelse og velferd for dyr, der den foreslår et nytt europeisk senter som kan gi den infrastrukturen EU trenger for å utvikle og bygge ut sin ledende rolle i verden når det gjelder alternative metoder til dyreforsøk. Handlingsplanen erklærer utrykkelig: "Det endelige mål er å erstatte alle dyreforsøk med metoder som ikke medfører bruk av dyr." (1)

Undertegn underskriftskampanjen

Disse to begivenhetene gir dyrevernere og talsmenn for forbrukere over hele Europa en enestående anledning til å henstille til EU om å øke anstrengelsene for å erstatte alle dyreforsøk. Kommisjonen erkjenner at alternativer til dyreforsøk "har potensiale til å gi pålitelig kunnskap gjennom kvalitetskontroller og meget avanserte og oppdaterte tester som er raskere og rimeligere enn de klassiske testene basert på dyr." (2) Nå trengs politisk press for å anspore EUs lovgivere til å gjøre alt de kan for å erstatte dyreforsøk.

Stiftelsen The Dr. Hadwen Trust for Humane Research, støttet av grupper av dyrevernere og forbrukerorganisasjoner over hele Europa, har lansert en større underskriftskampanje som dekker hele EU. Kampanjen oppfordrer lovgiverne i EU til å bruke denne anledningen til å utvikle og gjennomføre metoder som ikke innebærer testing på dyr, og slik kunne spare millioner av forsøksdyr og forbedre kvaliteten på forskning og testing. Bidra med din underskrift nå.

Informasjon


Kilder:

1. (Commission Working Document on a Community Action Plan on the Protection and Welfare of Animals 2006-2010. Strategic basis for proposed action, page 9. Brussels, 23.01.2006, SEC (2006)65. Com (2006) 14 final.

2. Som over.

back