Revisjonen av Direktiv 86/609/EEC er en enestående anledning for EU til å øke anstrengelsene for å erstatte alle dyreforsøk. Det kan oppnås ved grundig, målrettet og koordinert forskning for å utvikle, evaluere og ta i bruk metoder som ikke innebærer testing på dyr. Dette kan spare livet til millioner av forsøksdyr og forbedre kvaliteten på forskning og testing.Vi oppfordrer alle medlemsland i EU, den Europeiske Kommisjon og Parlamentet til å bruke revisjonen av Direktiv 86/609/EEC for å sikre følgende:

1. EUs initiativ til å erstatte forsøksdyr skal gjelde alle forsøkskategorier;

2. En offentlig tilgjengelig og omfattende database for alternative metoder som erstatter dyreforsøk blir opprettet av EU;

3. Det blir pålagt alle medlemsland, institusjoner og den enkelte forsker å finne frem til, utvikle og straks gjøre bruk av eksisterende alternative metoder som erstatter dyreforsøk.


FORNAVN 
ETTERNAVN 
Epost