1986 antog EU:s ministerråd direktiv 86/609/EEC om skydd för djur som används i försök och i andra vetenskapliga sammanhang. Direktivet reglerar användandet av försöksdjur inom EU men med 20 år på nacken är det inaktuellt och i stort behov av en översyn.Dr Hadwen Trust for Humane Research, som stöds av djur- och konsumentskyddsorganisationer i Europa, har lanserat en stor internationell namninsamling. Namninsamlingen uppmanar EU:s lagstiftare att använda detta tillfälle för riktade satsningar på att utveckla och implementera djurfria metoder, och därmed ha möjligheten att rädda miljoner försöksdjur samt förbättra kvalitén på forskningen och testerna.

Skriv på namninsamlingen nu – det är viktigt att vi kan visa att EU:s medborgare står enade i önskan om ett slut för djurförsök i Europa. Vår målsättning är att samla in tusentals namnunderskrifter och vi lovar att föra ditt budskap till Bryssel vid ett viktigt tillfälle i processen för en ny lagstiftning.


read more