Möjlighet till förändring

Vi vill se ett totalt stopp för djurförsök och stödjer istället banbrytande djurfria forskningsmetoder. Men så länge som djurförsöken fortsätter är det nödvändigt att det bristfälliga skyddet som ges genom EU:s lagstiftning förbättras. Vissa kategorier av försök, så som grundforskning och användandet av djur i utbildningssyfte tas inte ens upp i lagstiftningen och följaktligen har ansträngningar inom EU för att utveckla djurfria alternativ missat stora områden där många djur används.

EU-kommissionen har erkänt detta problem och en revidering av direktivet är under arbete. Kommissionen har även lanserat en handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande i vilken det föreslås ett nytt EU center som skulle kunna erbjuda infrastrukturen inom EU för att utvidga och utveckla EU:s världsledande roll för djurfria forskningmetoder. Handlingsplanen klargör tydligt att "Det slutgiltiga målet är att ersätta djurförsök med metoder som inte kräver användande av ett djur". (1)

Skriv på namninsamlingen

Dessa två händelser erbjuder förespråkare för djur- och konsumentfrågor i hela Europa en unik möjlighet till att uppmana den Europeiska unionen att öka sina ansträngningar för att ersätta djurförsöken. Kommissionen har medgett att djurfria alternativ "har en möjlighet att erbjuda kraftfull information genom kvalitétssäkrade försök i forskningens framkant som är snabbare och mer kostnadseffektiva än klassiska djurbaserade försök" (2). Nu behövs politisk påverkan för att övertyga EU:s lagstiftare att göra all de kan för att maximera ansträngningarna för djurfria alternativ.

Dr Hadwen Trust for Humane Research, som stöds av djur- och konsumentskyddsorganisationer i Europa, har lanserat en stor internationell namninsamling. Namninsamlingen uppmanar EU:s lagstiftare att använda detta tillfälle för riktade satsningar på att utveckla och implementera djurfria metoder, och därmed ha möjligheten att rädda miljoner försöksdjur samt förbättra kvalitén på forskningen och testerna. Skriv på namninsamlingen nu.

Information:

http://www.djurensratt.se

http://www.stifud.se/startsida.html

Referenser:

1. (Kommissionens arbetsdokument om gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006-2010. Den strategiska grunden för de föreslagna åtgärderna, sid. 9. Bryssel, 23.01.2006, SEC(2006)65. COM(2006)14 slutlig.)

2. Samma som ovan.

back