Revideringen av direktiv 86/609/EEC innebär en unik möjlighet för den Europeiska unionen att öka sina ansträngningar för att ersätta alla djurförsök genom en målinriktad och koordinerad forskning för att utveckla, validera och implementera djurfria metoder. Detta skulle kunna rädda miljoner försöksdjur och öka kvalitén på forskningen och testerna.Vi uppmanar EU:s medlemsländer, EU-kommissionen och parlamentet att använda sig av revideringen av direktiv 86/609/EEC för att säkerställa att:

1. Initiativ inom EU som syftar till att ersätta försöksdjur gäller för alla djurförsökskategorier;

2. En för allmänheten tillgänglig och omfattande databas av alternativa metoder etableras inom EU; och

3. Krav ställs på samtliga medlemsländer, institutioner och forskare att söka, utveckla och implementera metoder för att ersätta djurförsök och att omedelbart använda sig av existerande alternativa metoder.


NAMN 
EFTERNAMN 
E-post